Tucht

door

Diverse auteurs


copyright: © 2005 mrs.madieanne, Amsterdam & Uitgever Violet, Nieuwegein.
Uniek genummerde exemplaren. Alleen verkrijgbaar als PDF.


Typering
Authentieke verzameling prenten, foto's, dagboekfragmenten, brieven, interviews en commentaren over tucht, discipline en lijfstraffen.
Historisch gezien is onze tijd uniek, omdat pijn als straf in scholen en tuchtinrichtingen is verdwenen, terwijl die door de eeuwen heen als heel normaal werd gezien. Hoe gewoon, blijkt zowel uit de vele getuigenissen van hen die de tuchtiging ondergingen, als van hen die ze uitdeelden. De gevoelens die eraan gepaard gingen, worden minutieus uit de doeken gedaan. De boodschap is kort samen te vatten met:
Zoveel mogelijk pijn met zo min mogelijk inspanning en zo weinig mogelijk blijvende beschadiging.
De verzameling werd bijeengebracht door een oud-leraar van een middelbare school, die tijdens zijn leven getuige was van de verandering in orde en discipline bij zijn leerlingen. Hij vertrouwde het document toe aan mrs. Madieanne te Amsterdam - zie "links" - die ermee doen mocht, wat zij wilde. Zij besloot het materiaal publiek te maken, niet alleen voor het genoegen van algolagnisten, maar ook omdat het om unieke getuigenissen gaat, die wellicht van belang kunnen zijn voor een verdere studie van fenomenen als tucht, orde,discipline, drillen en pijn. Tenslotte ook nog voor hen, die willen experimenteren en nuttig en efficiënt gebruik willen maken van diverse strafinstrumenten.

Naar
bestellen


Dit document is uitsluitend in PDF-vorm te laden, € 73,00 incl. BTW.

Boeken Over ons Contact terug